येथे तुम्ही मराठी शब्दाचा लिखित मराठी भाषेत कसा वापर करावा त्याचा अभ्यास करू शकता. येथे आम्ही विविध विषयांवरील, मराठी भाषेतील काही निवडक साहित्य ठेवले आहे. ख़ाली दिलेल्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये एखादा शब्द टाईप करा. तुम्हाला तो शब्द असलेली वाक्ये दिसतील. तेथे एखाद्या शब्दावर क्लिक केल्यास तुम्ही त्या शब्दाचा संदर्भ (शेजारील वाक्ये) पाहू शकता.Enter the word or phrase:
Show:

 Devanagari Keyboard


Developed by Ashish Almeida in CFILT lab (2004), changes made by Diptesh Kanojia, Please contact dipteshkanojia [ at ] gmail.com for any queries.