मराठी शाब्दबंध (Marathi Wordnet)

मराठीतील शब्दगत संकल्पनांचा कोश (A Lexical Database for Marathi)
प्रतिक्रिया Feedbacks
ह्या लोकांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया आहेत. येथे नुकत्याच नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया सर्वांत वर दिसतील. आवश्यक असेल तिथे प्रतिक्रियांना उत्तरे दिली जातील.
These are the feedbacks given by people. They are arranged such that the most recent feedback will be seen at the top. The replies to the feedbacks are given by us from time to time.


 (एकूण प्रतिक्रिया) Total Feedbacks:
661 

[पहिला First][मागील Previous][पुढील Next][शेवटचा Last]

620. नाव (Name): salil
2006-07-25 20:49:06
क्रमांक (id): 59
प्रतिक्रिया (Comments):1. The reply 'ही दुरुस्ती कालच केली आहे' makes sense if date of the reply is mentioned. The date should be mentioned even if the reply makes no reference to time like 'कालच'.
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
621. नाव (Name): salil
2006-07-24 20:44:26
क्रमांक (id): 58
प्रतिक्रिया (Comments):Error in the letter after #: हात, भुज, बाहू - मनुष्याच्या शरीरातील खांद्यापासून पं#जापर्यंतचा भाग "रावणाला दहा तोंडे आणि वीस हात होते असे म्हणतात"
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
622. नाव (Name): salil
2006-07-24 20:44:07
क्रमांक (id): 57
प्रतिक्रिया (Comments):Error in the letter after #: डाव - कुस्ती इत्यादींत प्रतिस्पर्ध्यावर मात कर#रण्यासाठी वापरली जाणारी ठरावीक पद्धत "हरबानसिंहाने एक अव#घाड डाव टाकून झिबिस्कोला पालथे पाडले"
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
623. नाव (Name): salil
2006-07-24 18:11:02
क्रमांक (id): 56
प्रतिक्रिया (Comments):comma missing: डाव - फासे कवड्या यांची फेकणी "हा सहाचा डाव पडला"
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
624. नाव (Name): salil
2006-07-24 17:57:20
क्रमांक (id): 55
प्रतिक्रिया (Comments):Error in the letter after #: पात, पान - वल्ह्याच्या पुढल्या टोक#ला असलेला चपटा भाग "वल्ह्याच्या पात्याने भराभर पाणी कापले जात होते."
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
625. नाव (Name): salil
2006-07-24 17:55:36
क्रमांक (id): 54
प्रतिक्रिया (Comments):Error between the segment: पान - लहान मुलांच्या, _>स्त्री, पुरुषांच्या<_ गळ्यात घालायचा पानाच्या आकाराचा एक दागिना "बाळाच्या गळ्यात जिवतीचे पान बांधले"
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
626. नाव (Name): salil
2006-07-24 17:43:47
क्रमांक (id): 53
प्रतिक्रिया (Comments):Error in the letter after #: गोजिरवाणा, गोजरा, गोड - ना#जुक आणि सुंदर "रस्त्यावर मांजराचे गोजिरवा#ने पि#ली होते"
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
627. नाव (Name): Sanjiv Nadkarni
2006-07-16 23:34:37
क्रमांक (id): 49
प्रतिक्रिया (Comments):I need fonts for my website to be created in Marathi language. Should it ba webfont OR UNICODE font ? Please guide me. Regards, Sanjiv www.photoscap.com 9820643299 =========================
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
628. नाव (Name): Sanjiv Nadkarni
2006-07-16 23:25:26
क्रमांक (id): 48
प्रतिक्रिया (Comments):To tryout anything I have to download your font / s. Where do I get them ? Sanjiv www.photoscap.com 9820643299 =========================
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 
629. नाव (Name): ???????
2006-07-03 16:57:26
क्रमांक (id): 45
प्रतिक्रिया (Comments):नाऊन इत्यादी मजकूर इंग्रजीत का लिहिला आहॆ? मराठीत नाम, विशॆषण असं का लिहि लॆलं नाही? जॆ लॊक हा कॊश वापरतील त्यांना मराठी आणि दॆवनागरी यॆतच असणार. म ग हा मजकूर इंग्रजीत कशाला?
उत्तर (Reply):1 -on October 12, 2016, 4:31 pm
 .

.